Informacje na temat współpracy pod numerem telefonu: +48 61 4 385 385Karty charakterystyki

PROPAN BUTAN - LPG (skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) (znany jako propan-butan), gazol - mieszanina propanu i butanu. Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej i ze złóż gazu ziemnego, zwykle na początku uruchamiania nowego odwiertu. Niezależnie od źródła pochodzenia, wymagania co do właściwości LPG są określane jednolicie. Aktualnie w polskim systemie normatywnym funkcjonują dwie normy charakteryzujące właściwości fizykochemiczne LPG w zależności od jego zastosowania.

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu (pdf)
PROPAN (C3H8) - organiczny związek chemiczny z grupy alkanów, bezbarwny i bezwonny gaz. Jest cięższy od powietrza. Propan jest nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w etanolu i eterze dietylowym. Występuje w niewielkich ilościach w gazie ziemnym oraz w większych ilościach w ropie naftowej. Z ropy naftowej wydziela się go w czasie destylacji w formie mieszaniny z butanem, którą stosuje się jako paliwo, znane jako LPG służące do napełniania butli do kuchenek oraz napędzania pojazdów. Spalenie 1 kg gazu powoduje powstanie ok. 1,6 kg wody i ok. 3 kg dwutlenku węgla.

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu (pdf)
Gaz płynny (propan, butan i ich mieszaniny) jest bezbarwny i bezwonny. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji takich jak niekontrolowane ulatnianie się gazu, które mogłoby spowodować zatrucie bądź doprowadzić do wybuchu, stosuje się specjalne dodatki zapachowe, umożliwiające każdemu z nas wykrycie nieszczelności w instalacji.Certyfikaty

Raporty z kontroli jakosci.