Informacje na temat współpracy pod numerem telefonu: +48 61 4 385 385Jesteśmy firmą działającą na rynku od 2000 roku.

Główną domeną naszej działalności jest handel hurtowy i detaliczny gazem propan, butan oraz propan-butan.

Oferujemy hurtowe dostawy gazu płynnego używanego do napędu pojazdów samochodowych. Zaopatrujemy się u sprawdzonych dostawców, dzięki czemu nasi klienci zawsze otrzymują gaz najwyższej jakości potwierdzonej aktualnym protokołem z badania jego jakości. 

W ramach dystrybucji gazu zaopatrujemy również gospodarstwa domowe i firmy w butle 2,5,10,11,30,33 kilogramowe z mieszaniną gazu propan-butan lub czystym propanem, w zależności od potrzeb. Dzięki dbałości o to, aby nasz towar spełniał najwyższe wymagania, gwarantujemy bezpieczne, efektywne, ekologiczne użytkowanie naszych produktów. Jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, jeśli chodzi o dowiezienie towaru na miejsce zamówienia własnym transportem.
Status składu podatkowego uprawnia nas do napełniania butli gazem płynnym - zapraszamy więc również bezpośrednio na rozlewnię gazu, napełniamy też na miejscu butle turystyczne. 


Dowiedz się więcej o naszej firmie...

Komunikat w sprawie zmian koncesji OPC

MDS Gas Sp. z o.o. z siedzibą w Borzykowie niniejszym oświadcza, iż w dniu 13 stycznia 2017 roku, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1165 ze zm.) złożył w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski o zmianę posiadanych koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) w celu dostosowania posiadanych koncesji do nowej definicji paliw ciekłych.

Złożenie przedmiotowych wniosków powoduje, że posiadane przez Spółkę koncesje zachowują ważność. Poniżej udostępniamy Państwu kopie pierwszych stron przedmiotowych wniosków wraz z potwierdzeniem ich złożenia na biurze podawczym Urzędu Regulacji Energetyki.

Wniosek (pdf) Oświadczenie (pdf)